AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, amb la darrera actualització, 09/05/2023, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, R MARTI CALLIS, SA, l’informa que és titular del lloc web: https://grupmarti.cat/.  D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, notifica les dades següents: CIF/NIF: A08913774 i Registre Mercantil de BARCELONA, Tom: 5839, Foli: 40, S8, Full: B-74290 i Domicili Social: AV. DE LA PLATJA, 70. 08930, SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: grupmarti@grupmarti.com.

1. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés i ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la el mateix domini, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de R MARTI CALLIS, SA, atorga la condició d’Usuari, per la que s’accepten, en navegar pel web de R MARTI CALLIS, SA, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de R MARTI CALLIS, SA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis de registre i contacte de R MARTI CALLIS, SA per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per R MARTI CALLIS, SA, no aniran contra les disposicions d’aquestes clàusules, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic que puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícites i prohibides en aquest text, lesives amb els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts per part d’altres Usuaris o de qualsevol Usuari d’Internet (hardware y software).

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’entitat propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies d’aquest web.

2. NEWSLETTER:

R MARTI CALLIS, SA, disposa d’una Newsletter per a la promoció i informació dels nostres productes als nostres clientes que ho desitgin. Per subscriure-s’hi cal registrar-se en el formulari que disposem, facilitant-nos el seu correu electrònic i acceptant la Política de Privacitat de la nostra pàgina web. Aquest servei utilitza les solucions tecnològiques de l’empresa THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC (MailChimp), adherida al marc de privacitat UE-EEUU («Data Privacy Framework DPF»). En aquest sentit, mitjançant l’acceptació explícita de la Política de Privacitat, l’usuari accepta que les seves dades siguin tractades per a aquest servei.